Ícone

Descrição gerada automaticamente

Tons

Pr. Marcelo Augusto de Carvalho

 

 

Uma imagem contendo Ícone

Descrição gerada automaticamente

Logotipo, nome da empresa

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem contendo Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Forma

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem contendo Ícone

Descrição gerada automaticamente

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Người Bồ Đào Nha

Tiếng Anh

người Tây Ban Nha

Người Indonesia

Tiếng thái

Người Phi Luật Tân

Forma

Descrição gerada automaticamente

Forma, Círculo

Descrição gerada automaticamente

Desenho de um círculo

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Forma

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Ícone

Descrição gerada automaticamente

tiếng Đức

người Ý

người Pháp

tiếng Nga

Đánh bóng

Tiếng hà lan

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Forma, Círculo

Descrição gerada automaticamente

Círculo

Descrição gerada automaticamente

Logotipo, Ícone

Descrição gerada automaticamente

Ícone

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Logotipo, Ícone

Descrição gerada automaticamente

người Trung Quốc

tiếng Nhật

Hàn Quốc

Tiếng Việt

Tiếng Hindi

Thổ nhĩ kỳ

 

 

BÀI_GIẢNG

Tìm bằng TITLE - Ctrl + F + nhập nội dung bạn đang tìm kiếm! 

 

 

 

 

 

GIY PHÉP XUT X

 

                                                                                                                                                                                 

   

BÀI_GING-0101-000-TR LI-ĐN-NGUN GC-V PHÍA-HC-O-CON ĐƯỜNG.htm

ĐNG ĐU

1 LA CHN VÀ HU QU GN 3

2 TT, NHƯNG KHÔNG Đ GN 4

3 GN TRÊN TRUNG BÌNH GN 5

4 BN LÀM GÌ KHI TRI MƯA Gn 6

5 HÁT TRONG MƯA GN 7

6 ĐIU GÌ LUÔN XY RA SAU CƠN BÃO GN 8

7 NGH HƯU TINH THN TN TI Gn 9

8 KHI NÀO ĐI LÊN NÓ ĐI XUNG Gn 10

 

TRONG TÌM KIM CHA TÔI - tun cu nguyn (thiên nhiên)