Ícone

Descrição gerada automaticamente

Tons

Pr. Marcelo Augusto de Carvalho

 

 

Uma imagem contendo Ícone

Descrição gerada automaticamente

Logotipo, nome da empresa

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem contendo Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Forma

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem contendo Ícone

Descrição gerada automaticamente

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Portuges

Ingles

Espanyol

Indonesian

Thai

Filipino

Forma

Descrição gerada automaticamente

Forma, Círculo

Descrição gerada automaticamente

Desenho de um círculo

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Forma

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Aleman

Italyano

Pranses

Ruso

Polish

Dutch

Ícone

Descrição gerada automaticamente

Forma, Círculo

Descrição gerada automaticamente

Círculo

Descrição gerada automaticamente

Logotipo, Ícone

Descrição gerada automaticamente

Ícone

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Logotipo, Ícone

Descrição gerada automaticamente

Intsik

Hapon

Koreano

Vietnamese

Hindi

Turkish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA SERMON

Hanapin sa pamamagitan ng TITLE

Ctrl+F+type kung ano ang iyong hinahanap! 

 

 

 

 

 

NAGPAPAHAYAG NA SERMON

 

 

                                                                                                                                                                                 

MGA-SERMON-0101-000-PAGBABALIK-SA-PINAGMULAN-PATUNGO-SA.htm

TOP

1 MGA PAGPILI AT KAHIHINATNAN GN 3

2 MABUTI, NGUNIT HINDI SAPAT GN 4

3 WELL SA ITAAS AVERAGE GN 5

4 ANO ANG GAGAWIN MO KAPAG UMUULAN GN 6

5 Pagkanta SA ULAN GN 7

6 ANO ANG LAGING DUMATING PAGKATAPOS NG BAGYO GN 8

7 ANG ESPIRITUWAL NA PAGRERETIRO AY UMIIRAL GN 9

8 KAPAG UPANG PUMUNTA UP ITO AY DOWN GN 10