Õcone

DescriÁ„o gerada automaticamente

 

GOD SNELHEID

HET LICHT

Marcelo Augusto de Carvalho

 

 

 

Het boek Genesis is het historische en theologische kader voor de basis van alle creationistische doctrines over de oorsprong van het leven en alles wat het bevat. Elk facet van het menselijk leven, of het nu fysiek, mentaal, moreel of sociaal is, hangt af van wat dit fascinerende boek zegt. Als we het psychische model van de mens willen bouwen, moeten we beginnen met de oorsprong ervan, zodat we de reden van leven kunnen definiŽren en dit kan alleen bevredigend worden gevonden in het eerste bijbelboek. Als we willen begrijpen waarom de mens, ondanks het bezit van zoveel inherente vermogens in zijn persoonlijkheid, vaak zo ongelukkig is in zijn hart, zijn uitdagingen niet kan overwinnen en zijn doelen niet kan bereiken, moeten we dit boek bestuderen, vooral de eerste drie hoofdstukken en dan zullen we ontdekken dat al dit oorspronkelijke potentieel verkeerd is voorgesteld en veranderd door de aanwezigheid van zonde in zijn leven. Dit verklaart ons vervolgens hoe sommige mensen die genieŽn waren er nooit in slaagden om hun verlangens te beheersen en een schande voor de samenleving te worden. Daarom vind ik deze studie stimulerend.

 

AUTEUR

 

We zouden willen dat het Adam was geweest, maar hij was het niet. Natuurlijk, in de hof van Eden vertelde God Adam hoe alles geschapen was. Hij hield dit verslag in zijn geheugen, maar dacht er nooit aan een boek te schrijven omdat dat niet nodig was; zijn geest was perfect en bezat een fantastisch geheugen.

Na de zonde kreeg hij kinderen en vertelde hen alles wat hij van God had geleerd en wat hij in Eden had gezien. Deze vertelden op hun beurt hun kinderen en zo werd van generatie op generatie de geschiedenis van de schepping doorgegeven. Lang nadat MOZES, toen hij in Ballingschap in Midian was, de schapen van zijn schoonvader hoedde, besloot om te schrijven wat hij van zijn moeder had geleerd over de schepping en zo rond het jaar 1450 voor Christus het boek Genesis werd geboren.

 

GENESIS 1

 

De schepping van de wereld en het universum. Genesis. 1,1

Deze eerste Bijbelse uitspraak is duidelijk en bot; wijst naar God als de oorsprong en rede van alle geschapen dingen, zowel op onze planeet als in het hele universum. Wanneer we daadwerkelijk in dit vers geloven, hebben we weinig moeite om in al de rest van Gods Woord te geloven. Dit ene vers weerlegt alle verschillende pseudotheorieŽn die door mensen zijn uitgevonden over de oorsprong, zoals:

 

 

 

 

 

 

 

Al deze theorieŽn die geen verband houden met de Bijbelse leer leren dat de huidige "kosmos" is ontstaan door de werking van "goden" of de natuurkrachten of een of ander mystiek principe dat inwerkt op de materiŽle "substantie" die al in de vorige "chaos" bestond.

- Maar de Bijbel laat zien dat God alle dingen uit het niets schiep!

De belangrijkste vraag voor het begrijpen van creationisme en evolutionisme binnen een juiste visie is of alle dingen in het bijzonder zijn geschapen door de God van de Bijbel of dat ze zich hebben ontwikkeld uit materialen voorafgaand aan hun huidige vormen door de werking van aangeboren principes.

- Als evolutionisme waar is, gaat deze "evolutie" vandaag de dag door, omdat moet worden aangenomen dat dezelfde principes blijven werken.

- Echter, volgens de Bijbel, op een bijzondere manier Genesis. 2.1-3, de schepping werd binnen 6 dagen voltooid, waarna God rustte. De processen of principes die in de schepping worden gebruikt, werken dus niet langer en kunnen niet worden bestudeerd door moderne wetenschappers.

 

HUIDIGE PROCESSEN KUNNEN GEEN CREATIEPROCESSEN ZIJN

 

Dit feit is wetenschappelijk bewezen door twee fundamentele natuurwetten (de eerste wetten van de thermodynamica):

 

Deze wet zegt dat hoewel energie van vorm kan veranderen, het niet kan worden gecreŽerd of vernietigd en daarom is de totale som van energie constant.

Dat wil zeggen, deze wet stelt vast dat er in het heden niets wordt gecreŽerd of vernietigd.

 

Deze wet stelt dat in elk proces of systeem waarin energie wordt omgezet in andere vormen, ten minste een bepaald deel ervan thermische (warmte)energie wordt die op zijn beurt niet kan worden omgezet in andere nuttige vormen.

Dat wil zeggen, alle huidige systemen hebben de neiging om te vervallen en rommelig te worden.

Deze trend is totaal tegengesteld aan het concept van evolutie, omdat dingen achteruitgaan in plaats van zich te ontwikkelen.

Op deze manier leren zowel de wetenschap als de Bijbel dat de schepping nu niet plaatsvindt.

Daarom is er geen mogelijkheid om een van de scheppingsprocessen experimenteel te bestuderen. Wat we er ook over willen weten, we kunnen het alleen leren van wat Hij alleen ons kan vertellen: God.

 

WAT ZEGT ELLEN G. WHITE?

 

- De leer van het evolutionisme verlaagt het meesterwerk van de Grote Schepper tot het niveau van de bekrompen en aardse opvattingen van de mens. Patriarchen en profeten 28.

Deze heidense scheppingstheorieŽn bestaan alleen om God uit te sluiten van de soevereiniteit van het universum, wat resulteert in de degradatie van de mens en het verlies van menselijke waardigheid. Patriarchen en profeten 28.

- Buiten de bijbelse geschiedenis kan de geologie niets bewijzen. Wetenschappers hebben geen adequaat beeld van de grootte van mensen, dieren en bomen voorafgaand aan de zondvloed, of van de grote veranderingen die toen plaatsvonden. Overblijfselen gevonden op aarde bewijzen de omstandigheden die in veel opzichten verschilden van het heden; maar de tijd dat deze omstandigheden bestonden, kan alleen worden ontdekt door het heilige verslag. Patriarchen en profeten 38.

- Geologische ontdekkingen zouden het geloof in het bijbelse verslag moeten inspireren, maar de mens stuurt het in de tegenovergestelde richting. Patriarchen en profeten 39.

- De Bijbel moet niet bewezen worden door de wetenschappelijke ideeŽn van mensen. Patriarchen en Profeten 40.

- God wordt niet beperkt of beperkt door zijn eigen wetten. De natuur is de serva van haar Schepper. God vernietigt Zijn wetten niet, noch handelt Hij in strijd met hen; maar hij gebruikt ze voortdurend als Zijn instrumenten. Patriarchen en Profeten 40 en 41.

- Gods werk van de schepping van deze wereld is voltooid. HebreeŽn 4.3.

Maar Zijn energie wordt nog steeds gebruikt om de doelen van Zijn schepping te ondersteunen. Het is niet omdat het mechanisme, dat eenmaal in beweging is gezet, blijft werken door zijn eigen inherente energie dat de puls klopt; maar elke ademhaling is het bewijs dat Hij zijn schepselen in leven houdt. Handelingen 17.28. Jouw hand leidt de planeten en houdt ze in positie in hun ordelijke mars door de hemel. Het laat de vegetatie groeien, voedt alle dieren, regeert de wolken en bereidt de regens voor, enzovoort Jesaja 40:26; Psalm 104. 27-28; Psalm 147:16; Jeremia. 10.13.

God schiep niet alleen de atmosfeer van de aarde, maar ook de ruimte; in feite is de aarde slechts een klein deeltje dat rond de zon draait als we het vergelijken met de rest van het universum. Van de negen planeten in het zonnestelsel is de aarde een van de kleinste. Zijn baan om de zon is ook klein in vergelijking met die van Jupiter, Uranus, Neptunus en Pluto. En als we ons systeem vergelijken met de grootte van het heelal dan zijn we gereduceerd tot niets.

- Om het beter te begrijpen laten we eens kijken; de aarde draait om de zon samen met andere planeten die samen ons zonnestelsel vormen. Maar er zijn vele andere zonnen, in feite miljoenen en miljoenen van hen, en elk kan planeten hebben, die meer zonnestelsels samenstellen.

De vereniging van veel van dergelijke systemen vormt een sterrenstelsel en er zijn er miljoenen door de ruimte, elk met miljarden sterren en zonnen.

Wetenschappers hebben onlangs beweerd dat groepen sterrenstelsels mogelijk samen reizen in een gigantisch systeem dat ze de 'supergalaxie' noemen. Een astronoom heeft berekend dat onze Melkweg deel uitmaakt van een supergalaxy bestaande uit 15 sterrenstelsels, en dat ze rond een gemeenschappelijk centrum draaien, en dat ons sterrenstelsel met een snelheid van 1 miljoen en 600.000 km per uur rond dit centrum reist. Het is mogelijk dat in dit centrum de troon van God is.

Met behulp van een eenvoudige taal van de grootsheid van het universum zien we dat het zo uitgebreid is dat ondanks het bezit van alle delen van zijn domeinen zonnen en gigantische sterren die licht uitzenden, het universum donker en somber is. Er zijn miljarden en miljarden mijlen van de ene ster naar de andere.

- God schiep tijd gelijktijdig met de schepping van Ruimte en Materie (hemel en aarde).

 

Hoe was de aarde voor de schepping?

 

- Er was geen vorm omdat er geen orde op de planeet was; absolute duisternis want er waren geen lampen aan het firmament.

- De aarde was niets meer dan een massa elementen in de vorm van gas, stoom en vaste stoffen die in de lucht draaiden.

Maar toch beheerste, onderhield en overzag God in Zijn Geest deze ruimte van chaos. (Een interessante parallel wordt gemaakt van es "beweging" in de schepping met de inspiratie van bijbelse profeten. 2 Petrus 1:21).

- Het lijkt erop dat God volgens 2 Petrus 3:5 de consistentie van de aarde heeft gevormd door water en door water. De materiŽle conformatie van de primitieve aarde was op de een of andere manier gevormd in een watermatrix.

 

Creatie- G nesis 1.3

 

Plotseling weergalmde God Zijn stem door de uiteinden van de afgrond en schiep plotseling de aarde. - God was niet afhankelijk van reeds bestaande materie. Hij was de oorsprong van alles.

- Aanvankelijk geschapen "uit het niets", ruimte ("de hemelen") en materie ("de aarde"), in combinatie met de tijd zelf ("het principe"), ging God verder met het vormen van de geÔnformeerde aarde, aanvankelijk gesmoord in wateren en duisternis, en vervolgens de bewoners voorzien van haar stille oppervlak.

- Maar een vraag verdient merkwaardige aandacht; hoeveel energie moet God hebben gebruikt om de aarde te scheppen? Dr. Haroldo G. Coffin van Andrews University schat dat het de energie zou zijn die 44 miljoen jaar lang door de zon wordt vrijgegeven.

- De openbaring van dergelijke feiten: God vertelde ze aan Adam, en deze informatie werd door generaties bewaard totdat het in een boek van Mozes werd geschreven. Wetenschappelijk gezien zou het onmogelijk zijn om dergelijke feiten te ontdekken.

 

 

HET LICHT

 

Genesis 1.3-4.

 

- Na het scheppen van tijd, ruimte en materie schiep God vervolgens licht.

- Waarom was het licht van je eerste creatie? Van alle vormen van energie is de meest fundamentele licht, nauw verwant aan alle andere vormen van energie. Volgens Einstein (E= mc2) is c de snelheid van het licht, een enorme snelheid die dient als een verplicht referentiepunt voor alle andere soorten bewegingen die in het fysieke universum voorkomen.

- Hoewel de lichtbron nog niet de zon in zijn huidige vorm was, laat de opeenvolging van middagen en ochtenden zien dat de rotatie van de aarde om zijn as al was begonnen.

- Licht is een vorm van zichtbare energie. We weten niet wat voor soort energie dit was, maar waarschijnlijk is het licht afkomstig van de Schepper, waar hij, toen hij woonde, zei: "IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD."

- Het verbaast ons niet dat God goed licht vindt, Genesis 1.4. Ze is spectaculair. Misschien heeft niets in het Universum zoveel energie en kracht als het doet, dus het vertegenwoordigt de Schepper zelf zo goed.

- Op de kracht van licht zien we bijvoorbeeld het licht van een heldere bliksem. De energie van bliksem noemen we elektriciteit, en we meten het in volt of ampŤre. De elektrische kracht wordt veroorzaakt door de vrije beweging van elektronen van de ene naar de andere kant, meestal door een draad. De spanning is de druk waarbij elektronen bewegen en amperage is het aantal elektronen dat beweegt. Wanneer 6 quintillion en 242 biljard elektronen op een bepaald punt van een draad in 1 seconde passeren, is dit een ampŤre. Stel je nu bliksem voor in een storm; het kan meer dan 100 miljoen volt en 160.000 ampŤre meten. Het was omdat er zoveel energie was verzameld dat het voor God niet moeilijk moet zijn geweest om dag en nacht te scheiden door de aan- en afwezigheid van licht.

Je kunt met 300.000 km per seconde reizen. Als we dit vermenigvuldigen met 60 seconden, zien we dat licht reist met 8 miljoen km per minuut of 1 miljard en 80 miljoen km per uur. Het is zo snel dat als God de zonnestralen zou uitsluiten, we 8 minuten licht zouden hebben, omdat het 500 seconden nodig heeft om van de zon naar de aarde te reizen. Het legt 9 biljoen, 460 miljard en 800 miljoen km af in een jaar van 365 dagen. Maar onlangs stelde een wetenschapper aan de Columbia University het bestaan voor van tot nu toe onbekende stralen die hij TACQUIONS noemde. Volgens hem is de laagste snelheid van de tacion de snelheid van het licht en daar is geen limiet aan. Dit betekent dat het mogelijk zou zijn voor een tŠquion om de aarde te verlaten en onmiddellijk overal in het universum te zijn.

- Dit feit verklaart de tekst van DaniŽl 9:23 en leert ons een kostbare les; DaniŽl had een vreselijke aanblik gekregen die hem zeer gestoord had achtergelaten. Ik was wekenlang aan het bidden en mediteren, maar ik kon haar niet verstaan. In zijn wanhoop riep hij god om hulp en kreeg de zo gewenste openbaring. Aan het einde van zijn gebed deed de engel GabriŽl een fantastische uitspraak aan hem; hij verklaarde dat hij aan het begin van het gebed het bevel ontving en onmiddellijk kwam. We weten niet hoe ver de troon van God van de aarde verwijderd is. We weten niet waar de engel was toen DaniŽl bad; zou nog verder weg kunnen zijn. Maar hij ontving het nieuws en arriveerde voordat DaniŽl een gebed beŽindigde dat niet meer dan een minuut nodig had om het uit te spreken. Hoe snel!

 

OPROEP: Dit leert ons hoe snel God ons te hulp zal komen. Elke keer als we in de problemen zitten, komt Hij ons onmiddellijk te hulp. We hoeven ons niet verlaten, alleen, veracht te voelen wanneer pijn en verdriet ons onderdrukken; God staat altijd aan onze zijde. Geloof dit!

 

 

 

BRON

Avonturen van de schepping. Dr. Haroldo G, Kist. Casa Publicadora Brasileira, TatuŪ-SP, BraziliŽ. Uitgave 1993.

Jeugd Inspiratie. Casa Publicadora Brasileira, TatuŪ-SP, BraziliŽ. Edities van 1977 tot 2005.

 

Pr. Marcelo Augusto De Carvalho - april 1997 S„o Paulo SP